Πνευματικά Δικαιώματα

Αρχική » Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματική Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στην Emporio Intergold Α.Ε ή σε τρίτους τους οποίους νομίμως αφορούν.