Όροι συνεργασίας

Αρχική » Όροι συνεργασίας

DonnaOro: Προσιτή minimum συλλογή τοποθέτησης – Δέσμευση αποκλειστικότητας περιοχής – Ευέλικτος Διακανονισμός – Πλήρες πακέτο προώθησης και προβολής (υλικό merchandising, εταλάζ, κατάλογος, συσκευασίες, σακούλες, εγγυήσεις, κτλ.) – Δυνατότητα πλήρους πρόσβασης συνεργασίας ( Full Access, shop in a shop ) – Μεταφορά εργοστασιακού τιμοκαταλόγου.

Rauschmayer: Δέσμευση αποκλειστικότητας περιοχής – Προσιτή minimum συλλογή τοποθέτησης – Πλήρες πακέτο προώθησης και προβολής (υλικό merchandising, εταλάζ, κατάλογος, συσκευασίες, εγγυήσεις, κτλ.) – Δυνατότητα παραμετροποίησης των εργοστασιακών σχεδίων – Μεταφορά εργοστασιακού τιμοκαταλόγου.

Cameo Italiano: Προσιτή minimum συλλογή τοποθέτησης – Εργοστασιακός τιμοκατάλογος Ιταλικής εταιρίας – Πλήρες πακέτο προώθησης και προβολής (υλικό merchandising, εταλάζ, κατάλογος, συσκευασία, εγγύηση, κτλ.) – Δέσμευση αποκλειστικότητας περιοχής (αναλόγως μεγέθους πόλεως).

UomOro: Πλήρες πακέτο προώθησης και προβολής – Δέσμευση αποκλειστικότητας περιοχής (αναλόγως μεγέθους πόλεως) – Προσιτή minimum συλλογή τοποθέτησης – Μεταφορά εργοστασιακού τιμοκαταλόγου.

INK: Προσιτή minimum συλλογή τοποθέτησης – Πλήρες προωθητικό υλικό προβολής (εταλάζ, κατάλογος, συσκευασία, εγγύηση, κτλ.)- Δέσμευση αποκλειστικότητας περιοχής (αναλόγως μεγέθους πόλεως) – Εργοστασιακός τιμοκατάλογος.

CΙΓΜΑ: Ικανοποιητικό πακέτο προώθησης και προβολής – (εταλάζ, εγγύηση, διαφημιστικά έντυπα.) -Προσιτή minimum συλλογή τοποθέτησης – Δέσμευση αποκλειστικότητας περιοχής ( αναλόγως μεγέθους πόλεως).

Προϊόντα Intergold: Χονδρική πώληση προϊόντων χωρίς συσκευασία ή προωθητικό υλικό – Ευέλικτοι όροι συνεργασίας – Γρήγορη εναλλαγή σχεδίων – Τακτικές επισκέψεις πωλητών – After sales care – Διατήρηση αρχείων χημικών αναλύσεων για τον περιοδικό έλεγχο των τιτλοδοτήσεων όλων των συνεργαζόμενων με την εταιρεία παραγωγών.